FORMACIÓ A CENTRES EDUCATIUS

A ENLAIRA’T organitzem formacions personalitzades per claustres, cicles, equips d’intervenció i grups de treball per tal d’apropar la teràpia ocupacional i la integració sensorial a l’àmbit escolar. Amb l’objectiu de facilitar els aprenentatges, l’autonomia, les relacions i l’auto-regulació, es pretén aportar una base de coneixement, eines i recursos pràctics aplicables a cada context escolar i perfil de l’alumnat, en particular.

Les sessions formatives combinen el contingut teòric amb activitats vivencials. Els mòduls o blocs de les distintes formacions tenen diversitat de continguts, tals com:

  • L’anàlisi de l’entorn escolar
  • Propostes d’entorns sensorialment facilitadors
  • Estratègies pràctiques aplicables a l’aula i a l’alumnat
  • Estratègies i eines per l’aprenentatge lectoescriptor
  • Tallers de jocs de taula
  • Estratègies d’acompanyament conductual positiu
  • Entre d’altres, …

XERRADES A FAMÍLIES

Creiem en la importància de l’atenció centrada en la família. Per aquest motiu, i sota el recull de les necessitats de les famílies que acompanyem en el seu dia a dia, s’implementa el programa de xerrades formatives per famílies.