Espai d’Estimulació i Capacitació infantil i juvenil especialitzat en Integració Sensorial i Neurodesenvolupament.
ENLAIRA’T és un projecte creat amb l’objectiu d’orientar, acompanyar i treballar conjuntament amb les famílies que volen ajudar els seus fills/es en el seu creixement, des d’una manera respectuosa, càlida, acurada, rigorosa i personalitzada.

Des de la base de la teràpia ocupacional es consensua l’orientació terapèutica i la dinàmica familiar més adient, promovent la participació activa de la família.


A través de la Teràpia Ocupacional pediàtrica es pretén orientar i treballar amb l’infant/adolescent i la seva família per l’assoliment d’una participació competent i satisfactòria en el seu dia a dia.

S’utilitzen procediments propis de la disciplina per adequar les activitats i l’entorn a les característiques de l’infant/adolescent; així com l’aplicació de principis i enfocaments especialitzats en neurodesenvolupament i en la maduració del sistema nerviós per la promoció de l’Aprenentatge: Integració Sensorial, Neurodesenvolupament (concepte Bobath), Psicomotricitat, Teràpia assistida amb animals (IAA), Sensory attachment (SAI).

Tot i situar a l’infant en el centre de la intervenció, des de l’inici de la intervenció i de manera continuada es manté dins del focus de la intervenció a l’entorn familiar i escolar.


SERVEIS I ACTIVITATS

  • Valoració inicial: Dividida en tres sessions en les que es realitza un estudi global del nadó, l’infant i/o adolescent, del seu entorn i del seu grau d’activitat i participació. S’estableixen, conjuntament amb la família, els objectius terapèutics.

  • Sessions de teràpia: en sala i/o entorns naturals (escola, llar). Intervencions individuals, grupals i/o familiars.

  • Assessorament familiar, tallers i treball en família.

  • Treball en xarxa: coordinacions periòdiques amb centres assistencials, professionals i especialistes.